• Stand van zaken ontwikkeling Beleidsmonitor Veelplegers - Eindrapport

      Jansen, M.; Hissel, S.C.E.M.; Homburg, G.H.J. (WODC, 2007)
      Dit is een onderzoek naar de ontwikkeling van een Beleidsmonitor Veelplegers. Het doel daarvan is het verbinden van kwantitatieve gegevens uit de Monitor Veelplegers met kwalitatieve informatie uit overig (beschrijvend of evaluerend) onderzoek over opzet, uitvoering en uitkomsten van veelplegersbeleid, zodat er beter onderbouwde uitspraken over de effecten van veelplegersbeleid kunnnen worden gedaan.