• Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld

      Zwieten, M. van; Biesma, S.; Bieleman, B. (WODC, 2010)
      In 2003 (door ES&E) en 2006 (door Beke) hebben inventarisaties plaatsgevonden m.b.t. de aanpak van huiselijk geweld door gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Bij deze derde inventarisatie gaat de aandacht uit naar de stand van zaken van de interdepartementale aanpak. Het interdepartementale Plan van aanpak Huiselijk Geweld uit 2008 is voor deze inventarisatie als uitgangspunt genomen en geldt als ijkpunt voor de afbakening. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is de stand van zaken van de interdepartementale aanpak van huiselijk geweld; welke ontwikkelingen zijn gaande en wat is de onderlinge samenhang? INHOUD: 1. Inleiding 2. Interdepartementale aanpak 3. Preventie 4. Signaleren 5. Interventie 6. Conclusies