• De reactie van de politie op huiselijk geweld - Stand van zaken

      Spapens , A.C.; Hoogeveen, C.E.; Pardoel, C.A.M. (IVA Tilburg, 2001)
      In een aantal politieregio's zijn trainingen, methodieken en protocollen ontwikkeld voor de aanpak van huiselijk geweld. Deze bevatten bijvoorbeeld richtlijnen voor bejegening of het omgaan met slachtoffers (Utrecht, Kennemerland), voor doorverwijzing van daders of slachtoffers naar derde instanties (Utrecht) of algemenere afspraken met andere overheden (Zeeland). Dit rapport bevat een inventariserend onderzoek van deze gestructureerde aanpak.