• Stad en regels

      Bartels, C.P.A. (Bureau Bartels, 1997)
      De aandacht is veelal gericht op negatieve impacts, vanwege de belemmeringen die er van regelgeving kunnen uitgaan. Maar regelgeving kan ook een positieve impact hebben, omdat er tegelijkertijd stimulansen van kunnen uitgaan. Dit is het geval als bedrijven economisch baat hebben bij de beperkende werking van regels. De probleemstelling voor dit onderzoek is zodoende in algemene termen als volgt geformuleerd: nagaan welke gemeentelijke regelgeving effecten heeft voor de economische bedrijvigheid in Den Haag, in welke mate hierbij sprake is van stimulansen en van belemmeringen, en wat hiervan de oorzaken zijn.