• Sport en criminaliteit

      Stokvis, R.; Heere, B.; Boer, J. de; Staveren, H.T. van; Bos, W.; Doelder, H. de; Theeboom, M. (WODC, 2002)
      ARTIKLEN: 1. R. Stokvis - Sport en corruptie 2. B. Heere - Malversaties in de voetbalwereld; amateurisme, verdeeldheid en de schimmige transfermarkt 3. J. de Boer - Scoren met kinderen; handel in jeugdige voetballers 4. H.T. van Staveren - De juridische basis van het 'dopingverbod' in de sport 5. W. Bos, H. de Doelder - Berechting van 'sportief' wangedrag; aspecten van straf- en tuchtrecht in de sport 6. M. Theeboom - Vechtsporten; leren vechten of ... leren niet te vechten? SAMENVATTING: Met de toenemende verzakelijking van de sport komen steeds meer zaken aan het licht die moeilijk anders dan crimineel genoemd kunnen worden. Dit themanummer van Justitiële verkenningen werpt vanuit verschillende invalshoeken nader licht op de combinatie sport en criminaliteit.