• Spijbelaars en drop-outs

      Storimans. Th.; Herweijer, L.; Weerman, F.M.; Laan, P.H. van der; Craane, L.; Teijl, R.; Plukker, M.; Beer, A. de; Schravesande, M.L.; Veen, A.F.D. van (WODC, 2006)
      ARTIKELEN: 1. Th. Storimans - Geschiedenis en achtergronden van de wettelijke leerplicht 2. L. Herwijer - Voortijdig schoolverlaten; aantallen, knelpunten en risicogroepen 3. F.M. Weerman en P.H. van der Laan - Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit 4. R. Teijl - Strafrechtelijk optreden bij schoolverzuim 5. L. Craane, M. Plukker en A. de Beer - De leerplichtambtenaar 6. M.L. Schravesande - Leeromgeving, leerloopbanen en schooluitval; een nieuwe visie 7. A.F.D. van Veen - De brede school; pleidooi voor een integraal onderwijs- en jeugdbeleid 8. Internetsites SAMENVATTING: Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormen in Nederland een vrij omvangrijk probleem. In 2004/2005 werden 57.000 nieuwe voortijdige schoolverlaters geteld (van wie overigens een deel opnieuw geplaatst wordt op een opleiding). Dropouts zijn kwetsbaar en hebben weinig kansen op de arbeidsmarkt. Duidelijk is dat er niet zoiets bestaat als een standaardinterventie, maar dat scholen, leerplichtambtenaren, OvJ's en 'spijbelrechters' moeten beschikken over een arsenaal van reacties op spijbelen, dat soms een voorbode is van voortijdig schoolverlaten. Aan de handhaving van de leerplichtwet wordt dan ook ruim aandacht besteed in dit themanummer.