• Social Impact Bond Werk na detentie - Factsheet effectiviteit

      Kok, J. de; Verweij, S. (Panteia, 2022-03-21)
      Het programma Work-Wise Direct ondersteunt ex-gedetineerden op verschillende manieren bij het vinden van een duurzame baan (voor minstens 24 uur per week) en het wegnemen van de hindernissen daartoe. Dit programma moet er voor zorgen dat deelnemers minder afhankelijk van uitkeringen worden en minder snel recidiveren. Het programma is mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid, ABN AMRO, Oranje Fonds, Start Foundation, het consortium Work-Wise Direct en Society Impact. Voor dit programma zijn 119 deelnemers geworven die tussen 1 juni 2016 en 31 juli 2017 met het programma begonnen. 103 van deze deelnemers zijn gekoppeld aan ex-gedetineerden die niet aan dit programma hebben meegedaan (de controlegroep). Deze factsheet geeft een beeld van de e ectiviteit van het programma door de mate van arbeidstoeleiding en recidive van 103 gekoppelde deelnemers te vergelijken met de controlegroep.