• Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken - quickscan

      Backes, Ch.W.; Chevalier, E.; Jansen, A.M.L.; Eliantonio, M.E.; Poortinga, M.A.; Seerden, R.J.G.H. (Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2009)
      In dit onderzoek is een verkenning gedaan naar de manier(en) waarop in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk wordt omgegaan met complexe besluitvormings- en rechterlijke procedures op bestuursrechtelijk terrein en naar de ideeën over - en ervaringen met de versnellingsmaatregelen die in deze landen zijn getroffen.