• Slachtofferzorg bij het openbaar ministerie

      Hecke, T. van; Wemmers, J.; Junger, M. (WODC, 1990)
      Doel: In april 1987 werden de richtlijnen aan politie en O.M. t.a.v. de uitbreiding van het slachtofferbeleid gepubliceerd. Doel van het onderzoek is het nieuwe slachtofferbeleid in het arrondissement Rotterdam te evalueren. De nadruk valt hierbij op de uitvoering van het slachtofferbeleid door het O.M. Probleemstelling: De centrale onderzoeksvragen luiden: hoe is de slachtofferzorg in het arrondissement georganiseerd en wat zijn de consequenties van dit nieuwe slachtofferbeleid in termen van werkbelasting van de parketadministratie en van de leden van het O.M.? Daarnaast zal getracht worden een antwoord te vinden op de vraag wat het effect is van dit nieuwe slachtofferbeleid op slachtoffers en daders van misdrijven. Aan het eigenlijke onderzoek gaat een pilot-study vooraf. De opzet van het eigenlijke onderzoek zal in grote mate bepaald worden aan de hand van de resultaten van de pilot-study. Opzet: De gegevensverzameling voor dit voor-onderzoek gebeurt door middel van interviews, enquetes en een beperkte dossierstudie. INHOUD: 1. Inleiding 2. De uitvoering van de richtlijnen 3. Eerste resultaten van het slachtofferinformatiesysteem 4. Beschrijving van het netwerk met betrekking tot slachtofferzorg 5. Opvattingen van officieren van justitie en parketsecretarissen over slachtofferzorg 6. Conclusies