• Slachtoffers van (poging tot) oplichting - Onderzoek onder burgers in Nederland

      Oudejans, M.; Vis, C. (WODC, 2008)
      Dit onderzoek heeft betrekking op het bepalen van de kenmerken van natuurlijke personen (burgers) die worden geconfronteerd met oplichting of pogingen daartoe en van de vormen van oplichting waarmee zij te maken krijgen. Daarnaast zijn de verschillen in kenmerken tussen slachtoffers en niet-slachtoffers van oplichting vastgesteld en de kenmerken van de oplichting waar ze mee te maken krijgen. In het onderzoek is verder nagegaan of slachtoffers behoefte hebben aan extra mogelijkheden voor hulpverlening zoals een helpdesk of een hulplijn. Tenslotte is nagegaan of natuurlijke personen behoefte hebben aan voorzieningen om slachtofferschap van oplichting te voorkomen, bijvoorbeeld een preventieloket.