• Onbeperkt toegang tot recht? - Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen

      Spaan, N.; Kaal, H. (Hogeschool Leiden, 2015)
      Dit verkennende onderzoek richt zich op de groep licht verstandelijk beperkte (LVB) en zwakbegaafde slachtoffers van criminaliteit. In dit onderzoek gaat het om de vraag: Hoe kunnen slachtoffers met een licht verstandelijke beperking daar waar nodig ondersteund worden in het effectueren van hun rechten en beschermd worden tegen secundaire victimisatie? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Resultaten I: knelpunten 4. Resultaten II: oplossingsrichtingen 5. Kwetsbare groepen - vergelijkbare problematiek? 6. Conclusie en discussie