• Scandinavië

      Unknown author (WODC, 1999)
      In hoeverre vervult Scandinavië een voortrekkersrol? Tot welke gebieden beperkt zich die? Hoe heeft het egalitarisme zijn weerslag gekregen in het recht? En hoe moet de hang naar egalitarisme en de gelijktijdige afwijzing van zelfbepaling (de vrijheid zelf te kiezen voor bijvoorbeeld drugs of prostitutie) worden geduid? Vooral op deze vragen poogt dit themanummer een antwoord te bieden. Vanwege praktische redenen gaat de aandacht vooral uit naar de Scandinavische kernlanden: Denemarken, Noorwegen en Zweden. Finland komt maar zijdelings ter sprake. Overigens ligt het minder voor de hand Scandinavië als één geheel te behandelen dan men doorgaans denkt. Hoewel de talen met elkaar verwant zijn, zijn de onderlinge culturele verschillen groot.