• Sanctiecapaciteit 2008

      Leertouwer, E.C.; Huijbregts, G.L.A.M. (WODC, 2004)
      Uit dit onderzoek blijkt dat de behoefte aan sanctiecapaciteit tussen nu (2004) en het jaar 2008 flink zal toenemen. Op alle terreinen wordt een groei verwacht ten opzichte van 2002. Om justitievoorzieningen in de komende jaren te kunnen plannen, is het van belang om inzicht in de behoefte aan sanctiecapaciteit te hebben. Het WODC maakt sinds 1998 ieder jaar een dergelijke prognose. Hierbij gaat het niet alleen om de capaciteitsbehoefte in de justitiële inrichtingen, maar ook om die van de sancties die buiten de gevangenismuren ten uitvoer worden gebracht. Zo wordt de capaciteitsbehoefte geraamd voor het gevangeniswezen, taakstraffen voor meerderjarigen en minderjarigen, vreemdelingenbewaring, tbs-klinieken, Halt-afdoeningen, Stop-reacties en de justitiële jeugdinrichtingen. Voor de Justitiebegroting 2005 is de behoefte aan sanctiecapaciteit tot en met 2008 geraamd. Op alle terreinen wordt een groei verwacht van de capaciteitsbehoefte in 2008 ten opzichte van 2002. In de afgelopen jaren werd ook al een stijging van de behoefte aan sanctiecapaciteit verwacht door het WODC. Beleidsneutraal Het WODC maakt beleidsneutrale prognoses met behulp van het nieuw ontwikkelde Prognosemodel Justitiële Ketens. Dat wil zeggen dat de WODC-prognose uitgaat van in de toekomst gelijkblijvend beleid. Naast de beleidsneutrale prognoses voor de jaren 2004-2008 zijn ditmaal ook de beleidsrijke prognoses in het rapport opgenomen. De gepresenteerde behoefte aan intramurale capaciteit is groter dan de beschikbare capaciteit. Voor een toelichting daarop wordt verwezen naar de Justitiebegroting 2005, waarin ook maatregelen zijn opgenomen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Verklarende variabelen 3. Strafrechtsketen meerderjarigen 4. Taakstraffen meerderjarigen 5. Gevangeniswezen (exclusief vreemdelingenbewaring) 6. Vreemdelingenbewaring 7. Tbs-klinieken 8. Ondertoezichtstellingen 12- t/m 17-jarigen 9. Strafrechtsketen minderjarigen 10. Stop en Halt 11. Taakstraffen minderjarigen 12. Opvanginrichtingen 13. Behandelinrichtingen