• Monitor veelplegers - Samenvatting van de resultaten

   Tollenaar, N.; Harbachi, S. el; Meijer, R.F.; Huijbregts, G.L.A.M.; Blom, M. (WODC, 2006)
   De Monitor veelplegers brengt twee à drie maal per jaar de verschillende informatie met betrekking tot jeugdige en volwassen zeer actieve veelplegers van criminaliteit en de reactie van politie en justitie in kaart. De primaire doelstelling van de Monitor Veelplegers is:Het in kaart brengen van de beschikbare landelijke informatie over jeugdige en volwassen veelplegers. Het omschrijven van de in- en uitstroom van deze groepen in het politieapparaat en de justitieketen. Het inventariseren van de reguliere interventies van de politie- en justitieorganisaties op de criminaliteit van de veelplegers. In deze Fact Sheet (nr. 2006-12) zijn de bevindingen over 2003 en 2004 terug te vinden.
  • Monitor veelplegers 2008 - Samenvatting van de resultaten

   Tollenaar, N.; Huijbregts, G.L.A.M.; Meijer, R.F.; Dijk, J. van (WODC, 2008)
   In deze Fact sheet staan de bevindingen over de achtergronden van de jeugdige en zeer actieve volwassen veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2005 en hun recidive tot en met 2006. Eventuele veranderingen die in 2007 hebben plaatsgevonden komen niet aan bod in deze Fact sheet.