• Samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen

      Goderie, M.; Mak, J.; Steketee, M.; Wentink, M. (WODC, 2004)
      Doel is te laten zien hoe de samenplaatsing van civielrechtelijk en strafrechtelijk geplaatsten in JJI’s (zowel opvang- als behandelinrichtingen) ervaren wordt door jongeren en ouders en wat dit voor hen betekent, zodat het Ministerie van Justitie beter kan inschatten of samenplaatsing (on)wenselijk is en kan beslissen of er aanleiding is tot wijzigingen van de situatie terzake JJI’s.