• Samen/gescheiden - Een evaluatieonderzoek Buro Echtscheidingen Groningen

      Hekman, E.G.A.; Klijn, A. (WODC, 1986)
      Het Buro Echtscheiding is een experiment ter verbetering van de hulpverlening in het geval van scheiding. Met dit onderzoek is getracht na te gaan, wat de betekenis is van een dergelijk experiment. Getracht is antwoord te geven op de vraag, in hoeverre het mogelijk is gebleken een dergelijk hulpbod te realiseren binnen de huidige verhoudingen in het veld van de psycho-sociale en juridische hulpverlening.