• Veiligheid in cyberspace

      Koops, B.J.; Stol, W.Ph.; Leukfeldt, E.R.; Klap, H.; Prins, R.; Lodder, A.R.; Boer, L.J.M.; Maat, J.H.; Leeuw, H.B.M.; Wilsem, J. van (WODC, 2012)
      ARTIKELEN: 1. B.J. Koops - De dynamiek van cybercrimewetgeving in Europa en Nederland 2. W.Ph. Stol, E.R. Leukfeldt en H. Klap - Cybercrime en politie; een schets van de Nederlandse situatie anno 2012 3. R. Prins - Een veilige cyberwereld vraagt nieuw denken 4. A.R. Lodder en L.J.M. Boer - Cyberwar? What war? Meer in het bijzonder: welk recht? 5. J.H. Maat - Het lekken van geheimen in 'cyberspace' 6. H.B.M. Leeuw - Zin en onzin van het downloadverbod; actuele ontwikkelingen in digitale piraterij nader beschouwd 7. J. van Wilsem - Slachtofferschap van identiteitsfraude; een studie naar aard, omvang, risicofactoren en nasleep 8. E.R. Leukfeldt en W.Ph. Stol - De rol van internet bij fraudedelicten; internetfraudeurs en klassieke fraudeurs vergeleken 9. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer worden actuele ontwikkelingen rond 'digitale piraterij' nader geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor cybercrimewetgeving, voor de vorderingen bij de politie bij de bestrijding van cybercrime en voor fraude met identiteit en internettransacties. Het lekken van geheimen in cyberspace komt eveneens aan bod, waarbij wordt teruggeblikt op de WikiLeaks-affaire. Voorts is er een artikel gewijd aan het fenomeen cyberwar.