• Toezicht op seksuele geweldplegers na invrijheidstelling - Safe reintegration of sexual offenders

      Leuw, Ed.; Motiuk, L.L.; Marle, H.J.C. van (WODC, 2000)
      Toezicht op bekende plegers van (pedo)seksuele geweldsdelicten is een onderwerp dat velen bezighoudt. Op dit moment bestaan plannen om in Nederland de wettelijke mogelijkheden voor toezicht op 'gevaarlijke' ex-delinquenten te verruimen. Deze bundel bevat twee bijdragen die inzicht geven in de bestaande praktijk in Canada, de VS en Engeland en de toepassingsmogelijkheden van buitenlandse ervaringen in Nederland. INHOUD: 1. The safe reintegration and risk management of violent, sex and repeat offenders in Canada - L.L. Motiuk 2. Registratie en monitoring van pedoseksuele delinquenten; forensisch psychiatrische inzichten en Engelse en Amerikaanse regelingen - Ed. Leuw