• Evaluatie afgifte VOG RP - Rapport over een onderzoek naar de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

      Roth, H.; Valk, M.C.; Haak, M.; Sam-Sin, X. (WODC, 2006)
      De verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (VOG RP) is een nieuw instrument. Het aantal aanvragen valt tegen in vergelijking met de verwachtingen. De probleemstelling is als volgt geformuleerd:Hoe kunnen de belanghebbenden en de aanvragers worden getypeerd?Waarom is het gebruik van de VOG RP tot nu toe beperkt gebleven? Hoe kan het gebruik van de VOG RP onder deze groepen worden gestimuleerd? Welke aanpassingen van het instrument zijn daarvoor nodig?Is er behoefte aan een ander integriteitsinstrument? Op welke punten verschilt dit instrument van de VOG RP?