• Doorrekening van het centralisatie-scenario voor forensisch-medisch onderzoek en lijkschouw - Rapport II voor de Commissie Hoes

      Batenburg, R.; Versteeg, S.; Hansen, J.; Spijker, V. van (NIVEL, 2017)
      Hoofddoel van dit onderzoek is het doorrekenen van de uitvoerbaarheid van het centralisatie-scenario voor het garanderen van een adequate organisatie voor FMO en lijkschouw in Nederland. Door de ontwikkeling van een simulatiemodel zal de haalbaarheid van verschillende centralisatie-varianten worden onderzocht. Daarnaast zal een beknopte sterkte-zwakte analyse worden opgesteld, die enkele meeropbrengsten en kosten van de centralisatie van forensisch medisch onderzoek (FMO) en lijkschouw, t.o.v. de huidige situatie en organisatie, in kaart brengt. INHOUD: 1. Inleiding 2. De huidige situatie en uitgangspunten van het centralisatiescenario 3. Het centralisatie-scenario: uitwerking en uitkomsten 4. Conclusies en beperkingen van dit onderzoek