• Inventarisatie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland - Rapport I voor de Commissie Hoes

      Batenburg, R.; Hansen, J. (NIVEL, 2016)
      Wat is het aanbod en de beschikbaarheid van forensisch medisch onderzoek (FMO) en medische arrestantenzorg (MAZ) ten behoeve van de politie in Nederland? Dat is de hoofdvraag van dit onderzoek. Dit rapport is opgesteld om de Commissie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg te ondersteunen. Deze zal een advies uitbrengen hoe beide deelterreinen ingericht dienen te worden, zodat de politie kan beschikken over kwalitatief goede en financieel beheersbare dienstverlening op dit gebied. Naast FMO en MAZ wordt ook de lijkschouw in dit onderzoek betrokken. De eerste hoofdvraag van het onderzoek was: Welke organisaties bieden forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland aan, welke diensten worden verricht en hoeveel werkzaamheden worden vanuit deze organisaties verricht? De tweede hoofdvraag van het onderzoek was: Wat is de aard en de omvang van de dienstverlening op het terrein van forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethoden 3. Forensisch-medische diensten in Nederland: de organisaties en het systeem 4. Forensisch-medische diensten in Nederland: het vakgebied en de uitvoering 5. Samenvatting en discussie