• Radicalisering en terrorisme

      Graaff, B.G.J. de; Feddes, A.R.; Nickolson, L.; Doosje, B.; Geelhoed, F.; Staring, R.H.J.M.; Bie, J.L. de; Graaf, B.A. de; Weggemans, D.; Buuren, J. van (WODC, 2016)
      ARTIKELEN: 1. B.G.J. de Graaff - IS en zijn voorgangers: Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief 2. A.R. Feddes, L. Nickolson en B. Doosje - Triggerfactoren in het radicaliseringsproces 3. F. Geelhoed en R.H.J.M. Staring - Wereldbeelden en weerbaarheid van Turks-Nederlandse jongeren: De twee gezichten van een sterke interne gerichtheid 4. J.L. de Bie - De werkwijze van jihadistische netwerken 5. B.A. de Graaf en D. Weggemans - Na de vrijlating: Observaties en dilemma’s in de omgang met (voormalige) terrorismegedetineerden 6. J. van Buuren - Radicale verliezers en de noodzaak tot ontschotten SAMENVATTING: De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië en delen van Irak ook een continue bedreiging is voor de veiligheid van Europese burgers. Het zijn vooral de terugkerende Syriëgangers die de veiligheidsdiensten zorgen baren. Volgens een recent rapport van het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) zijn er in totaal 3.900 tot 4.300 mensen uit EU-landen (ongeveer 200 uit Nederland) afgereisd naar de oorlog in Syrië en Irak. Circa 30% is inmiddels teruggekeerd naar het land van herkomst. Het rapport maakt duidelijk dat repressie vooropstaat in het antiterreurbeleid in Europa, ofschoon regeringen erkennen dat preventie van radicalisering belangrijk is. Maar voor preventie van radicalisering is meer inzicht nodig in de oorzaken ervan, naast meer aandacht voor re-integratie van terugkeerders, veelal na een periode van detentie. Hoewel overheden met allerlei bestuurlijke en wettelijke maatregelen het net rond vertrekkende en terugkerende Syriëgangers proberen te sluiten, is daarmee de voedingsbodem voor radicalisering en extremisme niet verdwenen. Welke groepen en individuen zijn ontvankelijk voor de boodschap van Islamitische Staat (IS) en welke factoren geven nu de doorslag in een proces van radicalisering? In dit themanummer van Justitiële verkenningen wordt uitgebreid ingegaan op deze kwesties. Er is tevens aandacht voor de werkwijze van jihadistische netwerken en het re-integratievraagstuk.