• Radicalisering en jihad

      Coolsaet, R.; Roy, O.; Wijk, R. de; Mascini, P.; Verhoeven, M.; Leeuwen, M. van; Veen, H.T. van der (WODC, 2005)
      ARTIKELEN: 1. R. Coolsaet - Het islamitische terrorisme; percepties wieden en kweekvijvers dreggen 2. O. Roy - Euro-islam; de jihad van binnenuit? 3. R. de Wijk - Terrorismebestrijding; een strategie van 'hearts and minds' 4. P. Mascini en M. Verhoeven - Kan de gewelddadige jihad zonder sympathisanten? 5. M. van Leeuwen - Ronselen in Europa voor de Heilige Oorlog 6. H.T. van der Veen - Drugshandel en politiek geweld 7. Internetsites Terrorisme SAMENVATTING: Het fenomeen van de radicale islam is door de aanslagen in Madrid en de moord op cineast Theo van Gogh in Amsterdam vorig jaar bovenaan de politieke agenda beland. Wat deze gewelddaden voor velen extra schokkend maakte, was dat ze niet werden gepleegd door moslimstrijders uit verre landen, maar door – op het oog – geïntegreerde en vaak goed opgeleide jonge westerse moslims en bekeerlingen. De aantrekkingskracht van de radicale islam is zorgwekkend, niet alleen door de geweldsdreiging die ervan uitgaat, maar ook omdat de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen onder druk komen te staan. Er dreigt een gepolariseerd klimaat te ontstaan waarin culturele en religieuze verschillen onoverbrugbaar lijken. Verschillende auteurs in dit themanummer over radicalisering en jihad gaan in op de ontworteling van groepen moslimjongeren. Vervreemding, onlustgevoelens en identiteitsproblemen worden genoemd als oorzaak danwel katalysator van islamistische radicalisering. Daarnaast is er aandacht voor de vraag welke krachten en mechanismen werkzaam zijn bij de kanalisering van deze gevoelens in politiek-religieus geïnspireerd geweld danwel sympathie daarvoor. Hoe ziet de organisatiestructuur van terroristische bewegingen eruit, wat is de rol van internet, hoe gaat rekrutering in zijn werk, wat is het belang van sympathisanten en hoe financieren terroristen hun acties? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan de orde.