• Raak geschoten? - Een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal

      Ferwerda, H.; Ham, T. van; Appelman, T.; Bremmers, B. (WODC, 2014)
      De afgelopen jaren is er veel beleid ontwikkeld om voetbalgeweld en -vandalisme tegen te gaan. De direct daarbij betrokken partijen (de betaald voetbalclubs, KNVB, politie, Openbaar Ministerie (OM), gemeenten en rijksoverheid) hebben een grote hoeveelheid maatregelen van grote diversiteit geïmplementeerd die in de praktijk meestal niet afzonderlijk, maar in clusters van maatregelen worden genomen. In dit onderzoeksrapport wordt een beeld gegeven van de aard, omvang en ontwikkeling van geweld en overlast rondom het voetbal. Centraal staan echter de voetbalmaatregelen. Er is geïnventariseerd welke maatregelen er zijn en vervolgens is onderzocht of deze bijdragen aan het terugdringen van geweld en overlast rondom de wedstrijden in de Eredivisie en de Jupiler League. Ook is nagegaan wat er de komende jaren gedaan kan worden om de sfeer rondom de voetbalwedstrijden (verder) te verbeteren. INHOUD: 1. Een onderzoek naar voetbalmaatregelen 2. Voetbal en veiligheid 3. Voetbalmaatregelen: doelen en werking 4. Ontwikkelingen op het gebied van voetbalgeweld 5. Onderzoeksvragen beantwoord 6. Conclusie