• Raadsman bij het politieverhoor - invloed van voorafgaande consultatie en aanwezigheid van raadslieden op de organisatie en wijze van verhoren en de proceshouding van verdachten

      Stevens, L.; Verhoeven, W.-J.; Blom, T. (medew.); Bunt, H.G. van de (medew.); Korenhof, A.N.J. (medew.); Verbaan, J.H.J. (medew.); Verbeek, R.J. (medew.); Verloop, P.C. (medew.) (Erasmus universiteit Rotterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2010)
      De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: Hoe verlopen de eerste politieverhoren met voorafgaande consultatie en aanwezigheid van de advocaat en wat zijn feitelijke waarneembare gevolgen van de consultatie en de aanwezigheid op het verloop van het verhoor? De deelvragen zijn gericht op de drie deelnemers aan de verhoren binnen het experiment: de advocaat, de verhoorders en de verdachte. INHOUD: 1. Inleiding 2. De context van het experiment raadsman bij politieverhoor 3. De raadsman en het verhoor: zijn handelen en de reacties daarop 4. Het handelen van de verhoorders: gebruik van pressie tijdens verhoren met raadsman en verschillen met verhoren zonder raadsman 5. De verdachte en zijn verklaring: proceshouding tijdens verhoren met raadsman en verschillen met verhoren zonder raadsman 6. Conclusies over de raadsman bij het politieverhoor: invloed, aandachtspunten en implicaties