• Quick scan ontwikkeling in aantal coffeeshops in Nederland

      Bieleman, B.; Biesma, S.; Snippe, J.; Bie, E. de (Intraval, 1996)
      In deze quick scan is nagegaan welke ontwikkeling zich in de afgelopen twee jaar (1995 en 1996) heeft voorgedaan in het aantal coffeeshops in Nederland. Er is aandacht besteed aan het verloop van het aantal coffeeshops, recente beleidsnota's en publieke voornemens inzake (aantallen) coffeeshops.