• Quick scan Belgische procedure voor invordering van onbetwiste schulden

      Voert, M. ter; Lierop, L.E.H.P. van (WODC, 2019)
      In België is in juli 2016 een nieuwe buitengerechtelijke incassoprocedure voor vorderingen tussen bedrijven in werking getreden.1 Deze procedure voor Invordering van Onbetwiste Schulden (hierna IOS-procedure) moet de inning van geldschulden makkelijker, sneller en goedkoper maken voor bedrijven. De gedachte is dat het innen van vorderingen gemakkelijker wordt, omdat een lange en kostbare procedure bij de rechter vermeden kan worden. De meerwaarde van een dergelijke procedure voor de Nederlandse situatie is niet zonder meer duidelijk. De vraag is in hoeverre deze procedure sneller en goedkoper is dan de Nederlandse verstekprocedure en in hoeverre deze procedure – geheel buiten de rechtbank om – voldoende rechtsbescherming biedt. In het onderhavige onderzoek worden de kenmerken van de IOS-procedure beschreven. Tevens wordt ingegaan op de mogelijke voor- en nadelen van invoering van de Belgische IOS-procedure voor bedrijven in Nederland. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kenmerken IOS-procedure 3. Voor- en nadelen IOS-procedure in België 4. Mogelijke voor- en nadelen voor Nederland 5. Samenvatting en conclusie