• Professionalisering milieuboa's - Evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporings-ambtenaren milieu, werkzaam in domein 2

      Mein, A.G.; Berg, B.A.M. van den (Verwey-Jonker Instituut, 2015)
      Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in het functioneren van het nieuwe opleidingsprogramma en, meer in het algemeen, de beoogde professionalisering van milieuboa’s. De hoofdonderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe functioneert het opleidingsprogramma voor milieuboa’s en in hoeverre kan dit bijdragen aan de beoogde professionalisering van de milieuboa? Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2014 aan de hand van documentstudie en ruim twintig vraaggesprekken met vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de opleidingsinstituten en werkgevers. Het opleidingsprogramma is geanalyseerd aan de hand van het lesmateriaal, docentinstructies en examens, daarnaast zijn lessen bijgewoond en is gesproken met docenten en cursisten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Doelstelling en uitvoering onderzoek 3. De professionalisering van de milieuboa's 4. Het opleidingsprogramma 5. Analyse en conclusie