• Procesevaluatie van de Social Impact Bond "Werk na detentie"

      Plaisier, J.; Vollebergh, M.; Ditzhuijzen, J. van (Impact R&D, 2018)
      De Social Impact Bond “Werk na Detentie” is gericht op intensieve arbeidstoeleiding van ex-gedetineerden. De SIB Werk na Detentie heeft 4 doelen: 1) meer arbeidstoeleiding voor deelnemers, 2) minder recidive van deelnemers, 3) nagaan of het voor gemeenten en Rijk loont om met SIBs te werken en 4) opdoen van ervaring met een SIB en aanknopingspunten krijgen voor toekomstige SIBs. Dit rapport bevat een procesevaluatie over de voorbereiding en de uitvoering van de arbeidstoeleidingsinterventie in de periode vanaf de officiele start van de SIB op 1 mei 2016 t/m mei 2018.Het rapport gaat niet over de resultaten van de arbeidstoeleidingsinterventie. De effectevaluatie wordt separaat uitgevoerd door onderzoekbureau Panteia en zal naar verwachting verschijnen in 2021. INHOUD: 1. Inleiding en onderzoeksaanpak 2. Evaluatie van de SIB-constructie 3. De arbeidstoeleidingsinterventie in theorie en praktijk 4. Randvoorwaarden voor uitvoering van de interventie 5. De selectie van deelnemers 6. De deelnemers 7. Conclusies