• Procesevaluatie van de gedragsinterventie Stay-a-way

      Place, C.; Onrust, S.; Voorham, L. (Trimbos-Instituut, 2015)
      Stay-a-way richt zich op het motiveren tot vermindering van het middelengebruik, vergroten van het inzicht ten aanzien van middelengebruik en delictgedrag, en het voorkomen van middelenafhankelijkheid bij jongeren met een verhoogd risico daartoe. Het uiteindelijke doel is het verkleinen van de kans op recidive. Het programma is in juni 2011 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Stay-a-way is bedoeld voor delinquenten van 12 tot en met 18 jaar, met een midden of hoog dynamisch risicoprofiel (DRP), en bij wie sprake is van (risico op) middelenmisbruik of -afhankelijkheid. In deze procesevaluatie wordt onderzocht of het programma Stay-a-way wordt uitgevoerd zoals beoogd in de programmahandleidingen. Daarnaast wordt nagegaan wat achterliggende oorzaken zijn van eventuele problemen in de uitvoering en welke verbeteringen in de implementatie dan wel interventie zelf gewenst zijn. Tot slot wordt op basis van het behalen van de procesevaluatie nagegaan in hoeverre een doeltreffendheidstudie - in termen van het behalen van programmadoelen - uitvoerbaar zal zijn.