• Van vonnis tot DNA-profiel - Procesevaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

      Kruisbergen, E.W. (WODC, 2008)
      Doel van het onderzoek is: het verkrijgen van inzicht in de uitvoeringspraktijk van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden; en het in kaart brengen van de resultaten die door de uitvoerende organisaties zijn behaald. INHOUID: 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving 3. Uitvoeringsstructuur 4. Voorbereiding op de uitvoering 5. Uitvoering van de wet 6. Conclusies en aanbevelingen