• Procesevaluatie van YOUTURN: instroomprogramma en stabilisatie- en motivatieperiode - fasen 1 en 2 van de basismethodiek in justitiële jeugdinrichtingen

      Hendriksen-Favier, A.; Place, C.; Wezep, M. van (Trimbos- instituut, 2010)
      In dit rapport wordt verslag gedaan van de procesevaluatie van fasen 1 en 2 van YOUTURN, een basismethodiek voor alle jongeren die wegens delictgedrag in een justitiële jeugdinrichting verblijven. De basismethodiek is erop gericht jongeren te helpen bij A) het ontwikkelen van competenties en aanleren van vaardigheden om taken te vervullen, waarvoor zij zich in het dagelijks leven gesteld zien en B) het ontwikkelen van moreel besef en verantwoordelijk gedrag en elkaar hierbij te helpen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Programma-integriteit 4. Motivatie en tevredenheid van jongeren 5. Tevredenheid, knelpunten en verbetermogelijkheden 6. Conclusie en discussie