• Procesevaluatie testfase Enhanced Thinking Skills-training cognitieve vaardigheden (ETS-Cova) - Eerst denken, dan doen!

      Poppel, J. van; Tackoen, I.; Bogaerts, S. (medew.); Verhaeghe, P. (medew.) (WODC, 2004)
      Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de invoering van ETS-Cova (Enhanced Thinking Skills-cognitieve vaardigheden) op de verschillende pilot-locaties van de testfase is verlopen, of ETS-Cova op de pilot-locaties wordt uitgevoerd zoals bedoeld in de programmahandleiding en of de juiste doelgroep wordt bereikt. Daarnaast zijn knelpunten die zich hebben voorgedaan bij de invoering van ETS-Cova bij de pilot-projecten en die zich voordoen tijdens de uitvoering van het programma in kaart gebracht.