• Procesevaluatie slachtoffer-dadergesprekken

      Hissel, S.C.E.M.; Jansen, M.; Soethout, J.E.; Tromp, E. (WODC, 2006)
      Eind 2004 is in vijf regio’s een project ‘slachtoffer-dadergesprekken’ gestart, een project waarin slachtoffers onder begeleiding een gesprek met ‘hun’ daders kunnen voeren. Het project is vooral bedoeld voor mensen die slachtoffer zijn van een gewelds- of een vermogensdelict. Een centrale veronderstelling die ten grondslag ligt aan het project, is dat slachtoffers door een gesprek sneller of beter de gevolgen van een delict verwerken.  Het onderhavige onderzoek had ten doel inzicht te verkrijgen in de opzet, werkwijze en de resultaten van het project ‘slachtoffer-dadergesprekken’.