• Procesevaluatie pilot Halt-interventie sexting

      Sondorp, E.; Torregrosa, L.; Höing, M.; Mebel, K. te (van Montfoort, 2019)
      De Halt-interventie sexting: Respect online (hierna: Halt-interventie sexting) is in 2017 door Stichting Halt (hierna Halt) en Rutgers ontwikkeld voor jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder worden twee vormen verstaan:Sexting tussen jongeren onderling waarbij het beeldmateriaal ongewenst vervaardigd en/of verspreid is;Profielmisbruik en seksuele pesterijen of beledigingen.Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de nieuw ontwikkelde Halt-interventie sexting wordt uitgevoerd zoals bedoeld en of de juiste doelgroep wordt bereikt. Deze procesevaluatie beantwoordt de volgende vragen: Hoe verloopt de verwijzing van jongeren naar de Halt-interventie sexting? Hoe verloopt de uitvoering van de interventie? Hoe ervaren jongeren, ouders/verzorgers en betrokken instanties de interventie? INHOUD: 1. Inleiding en onderzoeksvragen 2. Onderzoeksverantwoording 3. Verwijzing en instroom 4. De uitvoering van de pilot-interventie 5. De ervaringen 6. Conclusies en aanbevelingen