• Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod

      Schreijenberg, A.; Vaan, K.B.M. de; Vanoni, M.C.; Homburg, G.H.J. (WODC, 2010)
      Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. De wet voorziet de burgemeester van de bevoegdheid een tijdelijk huisverbod op te leggen aan degene van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Het opleggen van een huisverbod strekt ertoe in de gegeven noodsituatie escalatie te voorkomen en hulp te bieden. De Wet als zodanig beoogt een bijdrage te leveren aan de strijd tegen huiselijk geweld. De onderzoeksvragen van deze procesevaluatie bestrijken de hoofdthema's: 1. de organisatie, 2. het opleggen en handhaven van het huisverbod, 3. de hulpverlening in de praktijk en 4. de ervaringen met de Wet tijdelijk huisverbod. INHOUD: 1. Inleiding 2. Organisatie van de uitvoering 3. De uitvoering 4. Achterblijvers en uithuisgeplaatsten 5. Conclusie