• Procesevaluatie Cova-2

      Poppel, J. van; Tackoen, I.; Moors, H.; Verhaeghe, P. (medew.) (WODC, 2005)
      Veel (ex-)gedetineerden hebben problemen op het gebied van cognitieve vaardigheden. Een in Engeland effectief gebleken programma (ETS) is vertaald en in Nederland ingevoerd. Het onderzoek houdt zich bezig met de vraag hoe de invoering van ETS-Cova (Enhanced Thinking Skills-cognitieve vaardigheden) op de verschillende pilot-locaties van de testfase is verlopen, of ETS-Cova op de pilot-locaties wordt uitgevoerd zoals bedoeld in de programmahandleiding en of de juiste doelgroep wordt bereikt. Daarnaast brengt het onderzoek de mogelijke knelpunten in kaart die zich hebben voorgedaan bij de invoering van ETS-Cova bij de pilot-projecten en die zich voordoen tijdens de uitvoering van het programma.