• Procesevaluatie Brains4Use

      Abraham, M.; Buysse, W. (DSP-groep, 2013)
      Het belangrijkste doel van de gedragsinterventie Brains4Use is het verminderen van de kans op recidive middels het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik bij jongeren die verblijven in de inrichting. Daarnaast heeft Brains4Use als doel de kans op uitval van school en werk als gevolg van middelengebruik te verminderen, en het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het sociaal-emotioneel welbevinden en de gezondheid van de jongeren. Het einddoel is het terugdringen van recidive. Brains4Use is in maart 2010 volledig erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van een procesevaluatie van de programma-integriteit van Brain4Use. INHOUD: 1. Inleiding 2. De gedragsinterventie Brains4Use 3. Onderzoeksaanpak van de procesevaluatie 4. Doelgroep 5. Uitvoering programmaonderdelen 6. Context en randvoorwaarden in JJI's 7. Voorwaarden voor onderzoek naar doeltreffendheid 8. Conclusies