• Problematische alcoholgebruikers, druggebruikers en gokkers in het gevangeniswezen

      Oliemeulen, L.; Vuijk, P.; Rovers, B.; Eijnden, R. van den (WODC, 2007)
      Het onderzoek beoogt zicht te geven op het aantal gedetineerden dat kampt met problematisch gebruik van alcohol of drugs of met problematisch gokgedrag. Daarnaast geeft het een globale beschrijving van hun zorgbehoeften. Dit is van belang met het oog op het aanbod van gedragsinterventies aan gedetineerden en met het oog op toeleiding van problematische gebruikers en gokkers vanuit het gevangeniswezen naar de zorg.