• Insluiten of heenzenden - Problematische GHB-gebruikers op politiebureaus, in bewaring en in verzekering

      Korf, D.J.; Nabben, T.; Pronk, A. (Universiteit van Amsterdam - Criminologisch Instituut Bonger, 2012)
      Dit rapport heeft als doel: Een inventarisatie maken van het aantal problematische GHB-gebruikers dat in aanraking komt met politie en justitie en wordt ingesloten of (op medische gronden) wordt heengezonden. Inzicht verschaffen in de kenmerken van problematische GHB-gebruikers, en de aard van de problematiek. Aanknopingspunten bieden voor de aanpak van de problematiek. INHOUD: 1. Intro 2. Politie en GHB-gebruikers 3. Profiel van GHB-gebruikers 4. Instroom bij politie 5. Insluiten of heenzenden 6. Overleg en samenwerking 7. Samenvatting en conclusie