• Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

      Goderie, M.; Tierolf, B. (medew.); Lünnemann, K. (medew.); Heuvel, L. van den (medew.); Drost, L. (medew.) (WODC, 2009)
      De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat zijn de achtergrondkenmerken van ISD'ers en welke sociale en medische problematiek kenmerkt de ISD-populatie?Welke hulpvraag hebben ISD'ers?Zijn er subgroepen te onderscheiden naar problematiek en hulpvraag?