• Personeel in de vreemdelingenbewaring - de arbeidssituatie, agressie en geweld

      Broek, T.C. van der; Molleman, T. (WODC, 2012)
      Dit rapport biedt een verdieping in de arbeidssituatie van medewerkers bij de sector Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Begin 2012 is onderzoek gedaan naar de medewerkerstevredenheid. Dit is gedaan met behulp van het meetinstrument Internetspiegel. In 2007 werd eveneens een Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) verricht. Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe medewerkers denken over belangrijke aspecten van hun werk en welke knelpunten zij daarin ervaren. Specifieke vragen zijn gesteld over veiligheid en agressie en geweld door vreemdelingen en collega's. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Cijfermatig inzicht in ongewenste omgangsvormen 4. Beschrijving van ongewenste omgangsvormen en preventiemogelijkheden 5. Historische vergelijking MTO-resultaten DBV 6. Verschillen in achtergrondkenmerken 7. Analyses op kenmerken van de verblijfsafdeling 8. Slot