• Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit - Periode 1980-1996 : een tussentijds verslag

      Laan, P.H. van der; Essers, A.A.M.; Huijbregts, G.L.A.M.; Spaans, E.C. (WODC, 1998)
      Deze inmiddels zesde rapportage is enigzins beperkt en voorlopig van karakter en kan daarom het beste opgevat worden als interimrapportage. In twee hoofdstukken wordt de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit gepresenteerd op basis van politiecijfers (over de periode van 1980 tot en met 1996) en van gegevens uit de tweejaarlijkse zelfrapportages onder jongeren. Aan de orde komen o.a. gehoorde minderjarige verdachten, aard van de gepleegde jeugdcriminaliteit, vermogens- en geweldsmisdrijven, geslacht, leeftijd, opleiding en urbanisatiegraad, alcohol- en druggebruik en pesten. INHOUD: 1. Ontwikkeling op grond van de politiecijfers 2. Ontwikkeling op grond van landelijk zelfrapportage-onderzoek