• Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële kinderbescherming - Periode 1980-1990

      Junger-Tas, J.; Kruissink, M.; Laan, P.H. van der (WODC, 1992)
      Dit rapport biedt in het eerste deel een overzicht van de ontwikkeling van de jeugdcriminliteit op grond van tien jaar politiecijfers en drie (tweejaarlijks uitgevoerde) self-reportenquetes onder de Nederlandse jeugdbevolking. Het tweede deel is gewijd aan de straftoemeting sedert 1981 en is geheel gebaseerd op CBS-materiaal. Het derde deel ten slotte is een nieuwe loot aan de stam van deze reeks overzichten: het geeft een beeld van de ontwikkeling van de justitiele jeugdbescherming in de laatste tien jaar zoals dit tot uiting komt in de door de kinderrechter uitgesproken maatregelen als ondertoezichtstelling, plaatsing onder voogdij van een instelling, toevertrouwing aan de Raad voor de kinderbescherming, plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling en terbeschikking van de regering.