• Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit - Periode 1980 - 1999

      Kruissink, M.; Essers, A.A.M. (WODC, 2001)
      Dit is inmiddels de zevende publicatie van het WODC over de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in ons land. Twee onderzoeksvragen komen in dit rapport aanbod: 1. Wat is de omvang van de jeugdcriminaliteit in de periode sinds 1980, zowel in totaal als uitgesplitst naar onderscheiden delicten en delictgroepen? 2. Wat is de omvang van de jeugdcriminaliteit in de periode sinds 1980, zowel in totaal als uitgesplitst naar onderscheiden delicten en delictgroepen, in relatie tot enkele demografische en sociaal-economische kenmerken? INHOUD: 1. Inleiding en methode 2. Ontwikkeling op grond van politiecijfers 3. Ontwikkeling op grond van self-report onderzoek