• Perestrojka en strafrecht

      Unknown author (WODC, 1989)
      Aan het einde van het vorige jaar werd voor het eerst sinds zestig jaar een aantal criminaliteitscijfers van de Sovjetunie gepubliceerd. Bovendien werden voorstellen gedaan voor een nieuw Wetboek van Strafrecht voor de Sovjetunie. Gorbatsjovs politiek van perestrojka en glasnost bracht ook het strafrecht in beweging. Maar hoever gaan deze nieuwe ontwikkelingen? In dit themanummer van Justitiële Verkenningen worden de ontwikkelingen in vier landen van het oostblok beschreven: de Sovjetunie, Polen, Hongarije en de DDR. Niet zonder enige trots presenteert de redactie van Justitiële Verkenningen, behalve een drietal Nederlandse bijdragen, zes artikelen van vooraanstaande deskundigen uit de desbetreffende landen, die speciaal voor dit themanummer werden geschreven.