• Recidive na de tbs - Patronen, trends en processen en de inschatting van gevaar

      Leuw, Ed.; Brouwers, M.; Smit, J. (WODC, 1999)
      Dit is het vierde uit een door het WODC gepubliceerde reeks onderzoeksrapporten naar recidive gepleegd door personen van wie de tbs beëindigd is. Al met al zijn nu recidivegegens bekend van personen die tussen 1974 en 1993 uit de tbs zijn ontslagen. in vergelijking met de voorgaande onderzoeken is dit onderzoek op enkele punten uitgebreid. Allereerst zijn er opnieuw recidivegegevens verzameld over de ex-terbeschikkinggestelden van de eerste drie onderzoekscohorten. Hierdoor werd het mogelijk om de ontwikkeling van recidive over een langere termijn na ontslag uit tbs in kaart te brengen. In dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op: de onderzoekspopulatie; de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel; recidive; het proces van recidiveren; de mogelijkheden van klinische en psychometrische risk assessment; conclusies en beleidsconclusies.