• Particuliere beveiligingsorganisaties

      Unknown author (WODC, 1981)
      De afgelopen 15 â 20 jaar hebben de particuliere beveiligingsorganisaties een ongekende groei doorgemaakt, zowel nationaal als internationaal. Hoewel een deel van het werk dat deze organisaties verrichten zich aan ons oog onttrekt, zijn we al geheel vertrouwd geraakt met het beeld van de ge üniformeerde bewaker die toeziet op het winkelende publiek in de grote warenhuizen. Op de diverse terreinen waarop de particuliere beveiligingsorganisaties hun werkzaamheden ontwikkeld hebben, zal in het inleidende artikel van mr. Thea Frank worden ingegaan. Naast een beschrijving van de Nederlandse situatie zullen ook een aantal facetten van het beveiligingsgebeuren in Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten aan de orde komen.