• Partiële kwaliteitsbepaling RIHG

      Timmermans, M.; Kroes, W.; Homburg, G. (WODC, 2010)
      Met de Wet tijdelijk huisverbod, ingegaan op 1 januari 2009, is het mogelijk geworden om in een situatie waarin huiselijk geweld dreigt de pleger een tijdelijk huisverbod op te leggen (voor de duur van 10 dagen).  Om de wet goed te kunnen uitvoeren, is het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) ontwikkeld door Kuppens en Beke (2008). Hiermee wordt beoordeeld of in een situatie van (dreigend) geweld een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd. In dit onderzoek is het instrument onderzocht, rekening houdend met de ervaringen in de praktijk. Aan de hand van de resultaten kan het RIHG indien nodig worden doorontwikkeld. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het RIHG in de praktijk 3. Items in het RIHG 4. Factoren en instrumenten: buitenland 5. Conclusie