• Pardon? - Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

      Wijkhuijs, L.J.J.; Galloway, A.M.; Kromhout, M.H.C.; Welle, I.C. van der; Smit, M. (WODC, 2011)
      Onder bepaalde voorwaarden konden vreemdelingen die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend en nog in Nederland verblijven, een verblijfsvergunning toegekend krijgen. De Regeling is per 1 januari 2009 gesloten. Momenteel worden de laatste werkzaamheden op het terrein van huisvesting, afwikkeling beroepszaken en de financiële afwikkeling afgerond. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de uitvoering van de Pardonregeling overeenkomstig de vooraf geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden is verlopen en in hoeverre de resultaten overeen komen met hetgeen vooraf was beoogd. INHOUD: 1. Inleiding 2. De Pardonregeling en het bestuursakkoord 3. Vergunningverlening 4. Huisvesting en intake in gemeenten 5. Integratie 6. Terugkeer 7. Noodopvang 8. Conclusie